انتقادات، پیشنهادات و ثبت شکایات

انتقادات، شکایات و پیشنهادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعالیت‌های ابزاربلوط، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند. همچنین هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملکرد کارمندان، توسط مدیران ارشد و مدیریت عامل بررسی می‌شود تا در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.