مرور رده

آموزش ابزارهای دستی

جعبه ای پول ساز به نام [ جعبه ابزار ] !!

امروزه برای ساخت و تولید وسایل الکترونیکی، مکانیکی، الکتریکی و ...  در صنعت به متصل کننده هایی مانند پیچ، مهره، میخ و... نیازمند است. همچنین برای باز و بست متصل کننده ها از روی وسایل به ابزار دستی که این عمل را برای ما آسان تر انجام دهند و…

آشنایی و معرفی با انواع دستگاه های منگنه کوب

هر آنچه که در مورد دستگاه های منگنه کوب باید بدانیم دستگاه های منگنه کوب وسایلی هستند که میتواند با استفاده از یک فلز بسیار نازک تکه های چوب و کاغذ را به هم بچسباند . منگنه به طور گسترده در بخش‌های دولتی، تجاری، ادارات، خانه‌ها و مدارس…