برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

پیگیری سفارش بخش اول

جهت مشاهده کد رهگیری اداره پست شماره سفارش خود را در کادر زیر وارد کنید

پیگیری سفارش بخش دوم

پس از دریافت کد رهگیری خود از مجموعه ابزار بلوط می توانید با ورود به سامانه اداره پست وضعیت سفارش خود را بررسی کنید .

توجه داشته باشید که پیگیری سفارش پس از تحویل به اداره پست تنها از طریق آن مجموعه می باشد و ابزار بلوط کنترل و دخالتی بر آن ندارد .

پیگیری سفارش بخش سوم