ابزار نجاری

نجاری یا درودگری مهارت و حرفه ای است که در گروه صنایع چوب قرار میگیرد. فردی که شغل نجاری را انتخاب مینماید با استفاده از ابزارآلات نجاری به ساخت انواع محصولات چوبی میپردازد؛ محصولاتی که ممکن است در صنایع مختلف کاربرد داشته باشند. نجاری نیز مانند هر صنعت دیگری ابزارهای خاص خود را میخواهد،ابزار نجاری را میتوان در گروه ابزار دستی و ابزار برقی و ابزار برشی هم دسته بندی نمود که البته سایت ابزاربلوط این امکان را در اختیار افرادی که در این حرفه فعالیت حرفه ای داشته و یا قصد شروع این حرفه را دارند و حتی ابزارهای نجاری مورد نیاز در خانه را در یک گروه مشخص گذاشته تا دسترسی به محصول مورد نظر به سهولت امکان پذیر باشد. اره، متر، تراز، چکش، اسکنه، رنده و … ابتدایی ترین ابزار دستی نجاری هستند.