مشاهده فیلترها

تفنگ چسب (15)

سه نظام / چهارنظام (1)

انواع چسب (76)

تیغ برش (29)

صفحه برش (104)

مته (132)

میخ / چاشنی / پرچ (13)

یراق آلات (20)

لوازم جانبی در ابزار بلوط به ابزار هایی گفته میشود که تکمیل کننده دیگر ابزار ها هستند و به نوعی لوازم مصرفی ابزارآلات میباشند که این لوازم شامل : مته صفحه برش / تیغ برش / رنگ و ابزار نقاشی / سه نظام / چهارنظام / تفنگ چسب / میخ / چاشنی / پرچ / انواع چسب / یراق آلات میباشد .