تفنگ چسب (17)

سه نظام و چهارنظام (11)

شلنگ آب و گاز (20)

ابزار نقاشی و بنایی (5)

انواع چسب (82)

تیغ برش (22)

صفحه برش (157)

مته (129)

میخ و پیچ (13)

یراق آلات (20)

لوازم جانبی در ابزار بلوط به ابزار هایی گفته میشود که تکمیل کننده دیگر ابزار ها هستند و به نوعی لوازم مصرفی ابزارآلات میباشند که این لوازم شامل : مته صفحه برش / تیغ برش / رنگ و ابزار نقاشی / سه نظام / چهارنظام / تفنگ چسب / میخ  و پیچ / انواع چسب / یراق آلات میباشد .