نمایش 4 نتیحه

دستگاه پرچ کن وسیله ای برای بهم وصل کردن دو ورق آهن است .در واقع به این عمل پرچ کردن و به دستگاهی که این کار را انجام میدهد پرچ کن میگویند .برای این عمل میخ های مخصوصی وجود دارد .این ابزار در انواع مختلف پرچ دستی و پرچ بادی تولید شده اند .این کار به وسیله میخ های مخصوص که میخ پرچ نام دارند ،انجام میشود .این میخ ها در سایز های مختلف ۳ ، ۵ و ۷ وجود دارند .