سه نظام ها دارای دو مدل اتومات و آچاری هستند که مدل اتومات آن دارای دو نوع نیمه فلزی و تمام فلزی می باشندسه نظام های مصرفی اغلب از سایز 6.5 تا 16میلی متر تقسیم می شوند که نوع 13 میلی متر از همه کاربردی تر می باشد.سه نظام سایز1.5 تا 13 میلی متر به معنی آن است که این سه نظام توانایی قرارگیری و استفاده از مته 1.5 الی 13 میلی متر را دارد.تفاوت سه نظام اتومات و سه نظام آچارخور یا آچاری در نوع گیرایی مته و محکم کردن آن استزمانی که شما مته را درون سه نظام آچاری قرار می دهید می بایستبرای باز و بسته کردن دهانة آن از آچار مخصوص آن استفاده شود ولی در سه نظام اتومات این کار با استفاده از دست بسیار ساده بوده و نیازی یه آچار سه نظام نمیباشد.

هیچ محصولی یافت نشد.