سایر ابزار اندازه گیری (6)

تراز (72)

ردیاب دیجیتال (3)

متر (111)

ابزار اندازه گیری وسیله‌ای همه کاره است که تنها به عرصه‌ی ساخت و ساز محدود نمی‌شود.برخی از این محصولات شامل (ردیاب دیجیتال،تراز، متر،دماسنج،سه پایه،تجهیزات نقشه برداری و سایر ابزار اندازه گیری )دانشمندان و محققان علمی نیز همانند استادکارهای ساخت و ساز، برای ارزیابی و اندازه گیری اجسام و فاصله‌ها از این ابزارها استفاده می‌کنند.متر لیزری، متر نواری، گونیا لیزری، زاویه سنج،‌ تراز و ردیاب دیجیتالی از جمله مهم‌ترین آنها هستند.