ملزومات جوشکاری مورد نیاز برای جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکشدار، ساده و قابل حمل است.‌ نسبت به تجهیزات ‌لازم برای انواع دیگر جوشکاری، ارزان قیمت هستند. با اجرای تمهیدات ‌لازم جهت تهویه‌ی کافی، جلوگیری از آتش سوزی و دیگر خطرات موجود، این نوع جوشکاری می‌تواند در محیط بسته و هوای آزاد و در هر مکان و موقعیتی انجام شود.مهمترین ملزومات جوشکاری:انبر اتصال،ماسک جوشکاری،انبرجوشکاری،فیش جوشکاری،کابل جوشکاری،روغن لحیم،سیم لحیم کاری