جک صافکاری 10 تن اکتیو AC3710

– کاملترین جک صافکاری و شاسی کشی با تنوع بالای لوازم جانبی مربوطه
– قابل استفاده جهت تعمیرات بدنه اتومبیل و تمامی صنایعی که نیاز به نیروی
– هیدرولیک دارند
( جهت پهن کردن ، کشیدن ، بالا بردن و یا گیره کردن قطع کار)
– مناسب جهت تعمیرات بدنه اتومبیل