مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی بوش مدل 59100154

۱۳۸,۰۰۰ تومان

مجموعه 16 تایی ابزار به طول 25 میلی‌متر شامل :

  • چهارسو به شماره 1 و 2 و 2 و 3

  • سر آچار به شماره PZ-1 و PZ-2 و PZ-2 و PZ-3

  • سر آچار ستاره‌ای به شماره 10 و 15 و 20 و 20 و 25 و 27 و 30 و 40

مجموعه 8 تایی ابزار به طول 50 میلی‌متر شامل :

  • چهارسو به شماره 2 و

  • سر آچار به شماره PZ-2

  • سر آچار ستاره‌ای به شماره 10 و 15 و 20 و 25 و 30 و 40

  • دارای یک عدد رابط مغناطیسی به طول 60 میلی‌متر