مجموعه 3 عددی مته چهارشیارآاگ

  • دارای 1 قلم با طول عملیاتی 14، طول کل 20 و سری با پهنای 2 سانتی‌متر

  • دارای 1 قلم با طول عملیاتی 14، طول کل 20 و سری با پهنای 3.5 سانتی‌متر

  •  دارای 1 قلم با طول عملیاتی 14 و طول کل 20 سانتی‌متر و نوک تیز

  • مناسب برای دستگاه‌هایی با سه‌نظام چهارشیار SDS-Plus