پیستوله رنگ GE-70 نووا مدلNTS-2618-NTS-2616

– دارای مهره و دنباله جهت اتصال پیستوله به شلنگ باد

– دفترچه راهنمای انگلیسی
– یک عدد مهره و دنباله جهت اتصال به شلنگ باد
– یک عدد درپوش قلزی جهت بستن یکی از مخزن ها