پیچ ام دی اف سایز 4

۹۸ تومان

پیچ ام دی اف سایز 4

• استفاده از بهترین آلیاژ مواد اولیه (کربن استیل) در ساخت بدنه جهت ایجاد اتصالات پایدار و گیرایی بیشتر
• رزوه های ماشین کاری شده و عمیق جهت حداکثر سرعت پیشروی و اثربخشی بیشتر حین پیچ کاری
• گل پیچ های عمیق و استاندارد جهت راحتی کاربری