چهار نظام منظم تراشکاری سایز 130

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

چهار نظام منظم خراطی سایز 130